Στο Sparta Live webinar αυτής της εβδομάδας (7/12/2023)

Το Κέντρο Σπαρτιατικών & Πελοποννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ και του Δήμου Σπάρτης με χαρά σας προσκαλούν στο Sparta Live αυτής της εβδομάδας! webinar με
Καθηγητής Delfim Le ão (Πανεπιστήμιο Coimbra) για το Χιλόν και την Παράδοση των Επτά Σοφών
Η εκδήλωση είναι δωρεάν να παρακολουθήσετε αλλά πρέπει να εγγραφείτε έγκαιρα μέσω αυτού του συνδέσμου:<https://events.teams.microsoft.com/event/ec70596b-e9d0-46e3-9897-0d7e5286a5e2@67bda7ee-fd80-41ef-ac91-358418290a1e?fbclid=IwAR2Zjt8nuOafe5EsACdTklFSP_x20-AO6DV_lMSn-DEZ5KRwNOqD_WbJPNw

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω https://vachosradio.gr/ & https://manimedia.gr/

Περίληψη ομιλίας

Η παράδοση των Επτά Σοφών προσέλκυσε μεγάλη θρυλική ενίσχυση, σχετικά με τις βιογραφικές λεπτομέρειες των «σοφών» που απεικονίζονται ή των προσωπικοτήτων με τις οποίες αλληλεπιδρούσαν. Παρόλο που, πολλά από αυτά τα στοιχεία είχαν επίσης κάποιο συνεπές ιστορικό υπόβαθρο. Αυτή είναι η περίπτωση του Thales, Solon, Bias, Pittacus, Periander, Cleobulus, Chilon ή ακόμα και Croesus, απλά για να αναφέρουμε εκείνα τα ονόματα που συμβαίνουν πιο συχνά.
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας ως πιθανή αναφορά το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται ορισμένα από αυτά τα στοιχεία, φαίνεται πολύ πιθανό η παράδοση να άρχισε να διαμορφώνεται κατά την Αρχαϊκή περίοδο, πιο συγκεκριμένα μεταξύ του έβδομου και του έκτου αιώνα. Ωστόσο, η πρώτη λογοτεχνική έκφραση της διαμόρφωσης ενός θρύλου που αφορά το «σοφόι» συμβαίνει μόνο στον Ηρόδοτο, και ο πρώτος πλήρης κατάλογος των Επτά Σοφών ως ομάδα εμφανίζεται μόνο στον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα (342e-343b).
Σε αυτό το απόσπασμα, οι «σοφοί» απεικονίζονται ως συμπαθητικοί ή ακόμη ως αποτέλεσμα (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Χιλώνα) της σπαρτιατικής παιδείας, της οποίας επαινείται η συντομία του λόγου («βραχυλογία»). Αυτή η φιλο-Σπαρτιατική προσέγγιση μπορεί ακόμη να δώσει την εξήγηση γιατί ο Περίανδρος έμεινε εκτός, ως εκπρόσωπος της τυραννικής κυβέρνησης που παραδοσιακά αντιτάσσονται οι Σπαρτιάτες. Λαμβάνοντας αυτό το υπόβαθρο ως αναφορά, προτείνω να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο χαρακτηρισμός του Χίλωνα στον λογοτεχνικό χαρακτηρισμό των Επτά Σοφών, εστιάζοντας στη διαλογική σχέση που καθιέρωσε με άλλους «σοφοί», με ιδιαίτερη έμφαση στον Αθηναϊκό Σόλων, τον οποίο μερικές φορές υποστηρίζεται ότι θα ανταγωνιζόταν τη σημασία.
Όλοι ευπρόσδεκτοι!

Sparta Live webinar (7/12/2023)

The Centre for Spartan & Peloponnesian Studies at the University of Nottingham and the Municipality of Sparti are pleased to invite you to this week’s Sparta Live! webinar with

Professor Delfim Leão (University of Coimbra)

on

Chilon and the Tradition of the Seven Wise Men

Summary of talk

The tradition of the Seven Wise Men attracted much legendary amplification, regarding biographical details of the ‘sophoi’ portrayed or of the personalities they interacted with. Even though, many of these figures had as well some consistent historical background. This is the case of Thales, Solon, Bias, Pittacus, Periander, Cleobulus, Chilon or even Croesus, just to mention those names that occur more often. Therefore, taking as a possible reference the historical context in which some of these figures were active, it seems quite probable that the tradition began to take shape during the Archaic period, more specifically between the seventh and sixth centuries.

However, the first literary expression of the configuration of a legend concerning the ‘sophoi’ occurs only in Herodotus, and the first complete list of the Seven Wise Men as a group appears only in Plato’s ‘Protagoras’ (342e-343b). In this passage, the ‘sophoi’ are portrayed as sympathetic or even as a result (as in the specific case of Chilon) of the Spartan education, whose brevity of speech (‘brachylogia’) is praised. This pro-Spartan approach may even provide the explanation why Periander was left out, as a representative of the tyrannical government traditionally opposed by the Spartans. Taking this background as reference, I propose to address how Chilon’s characterisation evolved in the literary characterisation of the Seven Sages, focussing on the dialogical relationship he established with other ‘sophoi’, with particular emphasis on the Athenian Solon, whom it is sometimes claimed that he would rival in importance.

The webinar will take place on Thursday 7 December at 5pm (GMT) / 7pm (GR).

Attendance is free but you must register in advance via this link: https://events.teams.microsoft.com/event/ec70596b-e9d0-46e3-9897-0d7e5286a5e2@67bda7ee-fd80-41ef-ac91-358418290a1e?fbclid=IwAR2Zjt8nuOafe5EsACdTklFSP_x20-AO6DV_lMSn-DEZ5KRwNOqD_WbJPNw

The event will also be broadcasted live via https://vachosradio.gr/ and https://manimedia.gr/

We look forward to having you attend the event. All welcome!

Please kindly forward this invitation to anyone in your networks who might be interested in attending.

Dr Chrysanthi Gallou

Associate Professor of Archaeology

Department of Classics & Archaeology, Director of Research

UoN Centre for Spartan & Peloponnesian Studies, Director

University of Nottingham

+44 (0) 115 95 14836 |chrysanthi.gallou@nottingham.ac.uk

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *